สปส. เพิ่มสิทธิทำฟันปีละ 900 บาท

paiimmohmjdncljlผู้ประกันตน รับสิทธิอีกแล้วจ้า ทำฟัน 600 บาท/ปีเป็น 900 บาท/ปี พร้อมขยายสิทธิ
ผู้ทุพพลภาพได้รับสิทธิตลอดชีวิต เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ล่าสุดสำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการกรณีทันตกรรมในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูน อุด ถอน และผ่าฟันคุด จาก 600 บาท/ราย/ปี
เพิ่มเป็น 900 บาท/ราย/ปี ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยจ่ายตามอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการการแพทย์กำหนด บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2559

ดูงานแคเรียร์ (ประเทศไทย)

IMG_6300     ธุรกิจด้านเครื่องปรับอากาศของบริษัท Carrier ในประเทศไทย เริ่มด้วยพนักงานเพียงไม่กี่คน ในปีค.ศ.1930 และเริ่มเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเครื่องปรับอากาศที่เป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในปี ค.ศ.1984 Mr. Harald Link และ Carrier Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดตั้ง

   บริษัท กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จนถึงประมาณปี 1990 บริษัท กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นผู้นำทางด้านเครื่องปรับอากาศที่ทันสมัยและทางบริษัทฯ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้คงรักษาตำแหน่งนี้ไว้

   ขณะนี้ บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมากกว่า 300 แห่งทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพแห่งมาตรฐานของสินค้าแIMG_6383ละบริการได้รับความไว้วางใจจากวิศวกร บริษัทที่ปรึกษา เจ้าของธุรกิจ และลูกค้าต่าง ๆ เหตุผลที่บุคคลเหล่านี้ใช้สินค้าของแคเรียร์ก็เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายภายในบ้าน สำนักงาน โรงแรม ร้านค้า โรงพยาบาล โรงงาน และ โครงการใหญ่ๆ ในประเทศไทย อีกทั้งยังเชื่อมั่นในคุณภาพและได้รับความไว้วางใจ

เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(สำนักงานใหญ่)

30/3 ซอย3 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
Tax No. 0215552000364
Tel: 038-622-365
Fax: 038-622-359
E-mail : info@svsair.com