ดูงานแคเรียร์ (ประเทศไทย)

IMG_6300     ธุรกิจด้านเครื่องปรับอากาศของบริษัท Carrier ในประเทศไทย เริ่มด้วยพนักงานเพียงไม่กี่คน ในปีค.ศ.1930 และเริ่มเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเครื่องปรับอากาศที่เป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในปี ค.ศ.1984 Mr. Harald Link และ Carrier Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดตั้ง

   บริษัท กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จนถึงประมาณปี 1990 บริษัท กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นผู้นำทางด้านเครื่องปรับอากาศที่ทันสมัยและทางบริษัทฯ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้คงรักษาตำแหน่งนี้ไว้

   ขณะนี้ บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมากกว่า 300 แห่งทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพแห่งมาตรฐานของสินค้าแIMG_6383ละบริการได้รับความไว้วางใจจากวิศวกร บริษัทที่ปรึกษา เจ้าของธุรกิจ และลูกค้าต่าง ๆ เหตุผลที่บุคคลเหล่านี้ใช้สินค้าของแคเรียร์ก็เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายภายในบ้าน สำนักงาน โรงแรม ร้านค้า โรงพยาบาล โรงงาน และ โครงการใหญ่ๆ ในประเทศไทย อีกทั้งยังเชื่อมั่นในคุณภาพและได้รับความไว้วางใจ